hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Второкласният път, преминаващ през прохода „Вратник“, е най-пряката връзка между градовете Велико Търново и Сливен и е важна пътна комуникация за общините Елена и Сливен с малките населени места – селата Бяла, Стара река, Новачево, Градско, Жълт бряг и Бяла паланка. За обекта има издадено разрешение за ползване и шофьорите пътуват по ремонтираната отсечка. Строително-монтажните работи са изпълнени по проект „Превенция и противодействие по свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа – Фаза 2“, финансиран от приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Инвестицията е за над 2 млн. лева.

Изпълнител на обекта е „Хидро-Вод Строй“ ДЗЗД, в което участват: „Хидрострой“ АД и „ВДХ“ АД. Строителният надзор е на „Булинженеринг-ТС“ ЕООД, авторският надзор е осъществен от „Геоконструкт“ ООД.

През 2015 г. интензивните валежи активизираха свлачищна зона на второкласния път ІІ-53, при 107-ми км, и това наложи ограничаване на движението в отсечката на МПС над 10 тона.

За укрепването на свлачището е изградена пилотно-анкерна конструкция за трайно стабилизиране на участъка. Ремонтирани са съществуващите отводнителни съоръжения и е възстановена стоманобетоновата регула. Отсечката е с нова пътна настилка, хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи за повишаване безопасността на движение.

(Снимки: АПИ)