hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Общата дължина на Северната скоростна тангента е 16,54 км. Пътният проект е важен за София и страната, тъй като в обекта се пресичат АМ „Тракия“, „Хемус“, „Люлин“ и пътят София – Калотина. Осигурява се свързаност между няколко коридора – №IV, VIII и X. През тях се осъществява трафикът от и за Гърция, Румъния, Република Македония и Сърбия.

Изграждането на Северната скоростна тангента осигурява удобна връзка между крайните северозападни и югоизточните квартали на София. Новото 6-лентово трасе подобрява достъпът на най-отдалечените райони с центъра на столицата, улеснява трафика и съкращава времето за пътуване. С построяването на 16-километровия участък пътното движение се разпределя равномерно между новото трасе и Софийския околовръстен път.

Проектът е на стойност 180 млн. лв. и е финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Изпълнител е консорциумът „ХПВС-ССТ“, в който участват: „Хидрострой“ АД, „Пътни строежи Велико Търново“ АД, „Пътинженерингстрой“ АД, „Пътстрой Бургас“ ЕООД и „Водстрой 98“ АД.

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: септември 2016 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА