hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Обходният път на град Бургас представлява връзка между АМ „Тракия“ (част от Ориент/ Източно-Средиземноморския коридор) и респективно път I-6 – част от основната TEТМ и път І-9 Бургас – Варна – част от широкообхватната Трансевропейска транспортна мрежа. Основна цел на проекта е оптимизиране на съществуващата инфраструктура за достигане на европейските стандарти за качество и безопасност в съответствие с политиката на ЕС.

С реализацията на проекта са постигнати следните цели: облекчаване на трафика на Северното Черноморие и решаване на основни проблеми на градската среда; намаляване на тесните места по пътната инфраструктура, създадени в резултат на повишения трафик от АМ „Тракия“ и повишаване на капацитета на участъка; извеждане на транзитния трафик към Северното Черноморие.

Проектът е съфинансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., приоритетна ос №2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа”. Общата стойност на разходите по проекта е в размер на 88 401 451,13 лв., като допустимите разходи по Програмата са 88 127 299,51 лв. 85% от безвъзмездната финансова помощ по проекта е съфинансиране от Европейския съюз от Кохезионния фонд, а 15% е националното съфинансиране, което възлиза на 13 219 094,93 лв.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Пътстрой ВДХ” ЕАД
ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: декември 2023 г.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС