hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Етап 1, обхваща водоснабдяване – ЛОТ 2 по „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 1“ и включва следните дейности:

 1. Изготвяне на план за управление на отпадъците и препроектиране на част Конструктивна към изготвения работен проект.
 2. Изпълнение на СМР, включително рехабилитация на водопроводната мрежа, обхваща западната част на града спрямо бул. „Русия“ – около 46 км и 3500 сградни водопроводни отклонения по 179 улици:
 • главен водопроводен пръстен
 • разпределителна водопроводна мрежа
 • домови водопроводни отклонения
 1. Изпълнението на водопроводната мрежа се извършва съгласно нормативната уредба и техническата спецификация:
 • земни работи по водопроводите
 • полагане на тръбите
 • изпитвания
 • промивка и дезинфекция
 • превключване на мрежата

Очакванията са след края на проекта загубите на вода в гр. Добрич да намалеят с около 30%.

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: юни 2019

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ДОБРИЧ г.