hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Консервация, реставрация и експониране на сградата на Общински драматичен театър „Вида“ и оформяне на прилежащото околно пространство – гр. Видин

Драматичен театър „Вида“ е една от емблематичните сгради на Видин. През 1889 г. общинският съвет отпуска за строеж най-централното място, намиращо се на двадесетина метра от дунавския бряг, където хвърляли котва австрийските параходи. Италиански архитекти и строители се заемат с изграждането на миниатюрата „Миланска скала“. Строежът е завършен през 1898 г. Това е първата в България сграда построена специално за театър. Днес сградата притежава статут на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение“.

Местоположение: ул. „Градинска” № 12, Централна градска част – I зона, гр. Видин
Разрешение за строеж № 66 / 24.09.2015 г.

Видове дейности:
Подмяна на вътрешна и външна дървена дограма, вътрешни врати, консервация и реставрация на фасади, корнизи, пиластри и др., подмяна на дървени покривни конструкции, топлоизолация на покриви, направа на покривни покрития с керемиди, тенекеджийски работи, вътрешни довършителни работи, мазачески и бояджийски работи, изравнителни циментови замазки, облицовки от гипскартон и фаянс, вътрешни облицовки от MDF ламперия, акустични облицовки, полагане на настилки – мокет и ламиниран паркет, подмяна електо- и ВиК инсталации, подмяна на отоплителна инсталации, направа на нова вентилационна и климатична инсталация, изграждане на пожароизвестителна инсталация и видеонаблюдение, нова озвучителна  инсталация и сценично осветление за театрална зала, подмяна на столове и сценично оборудване в театралната зала, вертикална планировка, настилки тротоарни плочи, озеленяване.

РЗП: 2 253,28 м2

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: август 2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВИДИН