hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

За да се оформи „Ковачевско кале” като завършен туристически обект са извършени дейности за изграждане на инфраструктура – пътища, паркинг, подходи, художествено осветление, атракции на открито, озеленяване и др., както и за довършване на консервационните работи по крепостта и благоустрояване на терена.

За да придобие сегашния си вид крепостта, която датира от 4 век и е съществувала през римската и ранно-византийската епохи са вложени близо 4 млн. лв., като 85% са съфинансирани от ЕФРР, останалите 15% са собствен принос на бенефициента Община Попово.

Изпълнени дейности:

  • Изпълнение на лапидариум – експозиция на открито и атракцион за демонстрация на антична военна техника.
  • Инсталиране на сглобяема постройка за посетителски информационен център.
  • Изграждане на пешеходни алеи (алейна мрежа), поставяне на указателни и информационни табели и др.
  • Благоустрояване на входното пространство на археологическия комплекс чрез реконструкция на пътен подход.
  • Изпълнение на електро и ВиК част, парково и художествено осветление, благоустрояване на терена и др.

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: декември 2013 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПОПОВО