hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Реализиране на първи етап от обект „Основен ремонт и реконструкция на Аспарухов мост, гр. Варна – естакадна част заедно с удължението, жп надлези и пътни възли към него“.

Мостът е строен през 1939 г. и в продължение на 35 г. е бил подвижен, за да се осигури достъп на корабите до езерото. В началото на 1975 г. руски кораб го разрушава при неправилна маневра. Три години по-късно е изградена новата конструкция на моста. Тя е съставена от обща 11 съоръжения и е в експлоатация е от 1976 г. Това е основната връзка на ж.к. „Аспарухово“ с останалите квартали на Варна.