hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Проект „Обход на гр. Габрово” – Фаза 1 – участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130

 

Обходният път на гр. Габрово е част от Трансевропейски транспортен коридор № ІХ Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис и е възлова точка при движението на транспортните потоци в посока Север – Юг.

Основните транспортни направления, които обслужва обектът са:
• Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа)
• Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).

Технически параметри на обекта:
• Обща дължина: 23,254 км
• Двулентов път с габарит 10,5 м
• Проектна скорост: 70-80 км/час
• Тунел: 1 бр. /540м./ от км 12+420 до км 12+960
• Мостове и виадукти: 5 бр.
• Пътни възли: 4 бр.
• Кръстовища: 4 бр.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Консорциум “ПСВТ” с партньори: “Хидрострой” АД, “Пътни строежи – Велико Търново” АД, “Пътинженерингстрой – Т” ЕАД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА