hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Обходният път на гр. Габрово е част от Трансевропейски транспортен коридор № ІХ Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис и е възлова точка при движението на транспортните потоци в посока Север – Юг.

Основните транспортни направления, които обслужва обектът са:
• Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа)
• Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА