hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Капацитетът на съоръжението е 64 560 жители. То е част от „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап” на обща стойност
75 087 587 лв., от които 58 239 184 лв. – БФП, предоставена от ОПОС 2007-2013 г.

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: септември 2015 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СОЗОПОЛ