hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Проектът „Реконструкция на улична мрежа и площади, изграждане на тротоари и тротоарни зелени площи в община Дългопол – агломерации, с. Лопушна, с. Поляците, с. Партизани” е час от Общинския план за развитие на община Дългопол в периода 2014 – 2020 г.

Целта на проекта е постигане на значително подобряване на транспортната инфраструктура на територията на община Дългопол; възстановяване и подобряване на съществуваща пътна настилка, пътното тяло и отводняването, с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване на експлоатационния живот на пътя. Подобряване на достъпността, комуникацията и качеството на живот в населените места, предмет на неговия обхват; намиране на решение на един от основните проблеми на община Дългопол и селата Поляците и Партизани – влошеното на качество и достъпност на местната инфраструктура.