hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Проектът включва два основни етапа – укрепване на свлачище и брегоукрепване, и реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“ и техническа инфраструктура за пристанищни нужди.

Първият етап включва следните подобекти: брегоукрепителна дамба с дължина 673 m,  брегоукрепително съоръжение 1 с дължина 37.5 m, противосвлачищна защита и ремонтно-възстановителни работи на съществуващ ограден мол.

Реализацията на първия етап ще струва около 5 милиона лева, осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След завършване на проекта капацитетът на пристанището ще се увеличи до 400 лодкостоянки.

Изпълнител на проекта е „Хидрострой“ АД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЯЛА