hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Проектът включва модернизация и разширяване на пътния участък DN 1A до 4 платна, връзка със съществуващата мрежа и внедряване на мерки за пътна безопасност – тротоари, пешеходни пътеки и проходи, автобусни спирки, изграждане на кръстовища, озеленяване и други мерки за подобряване на автомобилния и пешеходния трафик. Общата дължина на маршрута е 1,28 км.

Проектът, чието изпълнение ще продължи 10 месеца, е част от стратегията на Румъния за изпълнение на национално ниво за интегрирана инфраструктура на община Букурещ , която осигурява необходимата основа за нарастващото транспортно търсене и висока степен на безопасността на движението по пътищата.

Стойност на договора 12 564 540.00 EUR
ИЗПЪЛНИТЕЛИ: MARISTAR COM S.R.L и  ХИДРОСТРОЙ АД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Национална администрация за пътна инфраструктура на Румъния (CNAIR)