hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Договорът за рехабилитация включва комплексни ремонтни дейности като подмяна на хидроизолацията, настилката на пътното платното и тротоарите, подмяна на пешеходен и насочващ парапет, подмяна на дилатационни фуги, ремонт на бетонната плоча, възстановяване на антикорозионната защита на металната конструкция, конструктивно укрепване и др.

След завършване на строителните работи, техническото състояние на моста ще бъде в съответствие с изискванията за качество, устойчивост и стабилност на статични и динамични въздействия, експлоатационна безопасност и опазване на околната среда, предвидени в европейското и румънското законодателство.

Мостът над разклонението за Борча, дълъг 970 м, е комбиниран железопътен и пътен мост от конструктивен тип, който пресича река Дунав и заедно с подобен мост от Черна вода, с дължина 1596 м, свързва градовете Фетещи и Черна вода от Румъния, между областите Добруджа и Мунтения.

Стойност на договора 13 827 150.04 EUR
ИЗПЪЛНИТЕЛИ: MARISTAR SRL и ХИДРОСТРОЙ АД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Национална администрация за пътна инфраструктура на Румъния (CNAIR)