hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

В проекта е предвидено фрезоване на износващия пласт, ремонт на повредени участъци и полагане на нов пласт плътен асфалтобетон тип „А“ Е=1200мРа с дебелина 5 см, почистване и изграждане на канавки и водостоци, поставяне на еластична ограда в необходимите участъци, укрепване на банкетите с трошен камък, полагане на хоризонтална и вертикална маркировка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БАЛЧИК