hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Обектът е част от проект „От изток към Запад – 2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище на Бургас: Рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската транспортна мрежа”.
Обхватът на проекта включва:

  • Рехабилитация на железопътен товарен коловоз, включваща железен път и всички прилежащи стрелки, намиращи се по протежение на товарния коловоз, свързващ стрелка № 103 в края на коловоз № 34 извън собствеността на терминал „Бургас Изток 2“ и стрелка № 20, намираща се в северната част на коловоз № 5 на жп гара Владимир Павлов и контактна мрежа;
  • Изграждане на S-връзка, свързваща коловоз „Връзка Изток-Запад” и „Първи изтеглителен коловоз” на жп гара Бургас.

Изпълнението на проекта допринася за свързването на „БМФ Пристанище Бургас Изток II“ с основната национална и Трансевропейска мрежа, по-специално коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“, като по този начин се улеснява товарният транспорт между морското пристанище и вътрешните връзки.

Изпълнител на проекта е „ВДХ“ АД.