hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

В рамките на ИСПА мярка мярка  №2002/ВG/16/Р/РЕ/016 – “Интегриран  проект  за  подобряване  на  водния  цикъл  на  град Варна” е изпълнен първият етап от реконструкцията и модернизацията на ПСОВ–Варна. В него са предвидени реконструкция  на  биобасейните и въздуходувната станция, реконструкция на съществуващите уплътнители за сурови утайки и на метантанковете с оползотворяване на биогаза, както и въвеждане на автоматизирана система за контрол и управление на процесите (SСАDА).

Проектът е на обща стойност около 12 млн. лева, от които 75% европейско финансиране и 25% национално съфинансиране. Изпълнението на разработката приключи в края на 2011 г. В резултат от реализацията ѝ ПСОВ – Варна е модернизирана, според изискванията на ЕС за отстраняване на азота от отпадъчните води в населени места с повече от 10 000 екв. ж. и се подготви за бъдеща реконструкция.