hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

След близо 46 години успешна експлоатация зала „Конгресна” трябва да бъде приведена в съответствие със съвременните изисквания на международните спортни федерации, както и с актуалните архитектурни, строителни, технически и инсталационни стандарти, които ще подобрят ползването, безопасността и достъпа на посетители с увреждания.

Новото интериорно решение е постигнато чрез цялостна промяна на вида на залата за публика – от “Конгресна” на “Арена” чрез изграждане на изцяло ново интериорно и функционално архитектурно решение.

Извършена е реконструкция на трибуните за осигуряване на капацитет от 5 000 места. На свободните места на кулоарите на второ ниво са поставени нови трибуни. Те са оформени като две трибунални ниши, симетрични с пространството на залата. За осигуряване на 5 000 места, коментаторските кабини са премахнати, като на тяхно място във високото неизползваемо пространство над мобилната сцена е интегрирана нова трибуна, достъпна от кулоарите на второ ниво.

С цел съобразяване на плана за евакуация с действащата нормативна уредба и подобряване на хоризонталния ъгъл при гледане на “обемни” спортове, съществуващата централна трибуна е реконструирана. За постигане на по-голяма гъвкавост на игралното поле първите четири реда на страничните трибуни са снабдени с подвижни редове. Игралното поле е с нова позиция и размери – 26,5 / 40 до 45 метра, с възможност за провеждане на различни видове спортни състезания. Реконструкцията запазва изцяло функцията и въртящия механизъм на сцената.

Осигурен е самостоятелен достъп на VIP посетители до официалната ложа.
Проектирана е микс зона, разположена в близост до изхода от игралното поле на залата към съблекалните. Пространството е съобразено с изискванията на федерациите и дава възможност за организиране на телевизионни и радио интервюта.
Модернизиран е целият блок съблекални, като са предвидени 6 отборни, 8 индивидуални съблекални и 3 съблекални за рефери, медицински център и зала за антидопингов контрол. Тоалетните за посетители се увеличават спрямо капацитета на залата, включително тоалетни за посетители с увреждания.
За подобряване на план за евакуация на публиката е предвидено изпълнение на метални стълбища.

Предвидени са технически и обслужващи помещения за коментатори, ниша за ТВ-камери, зала за озвучаване, осветление, видеотабла и помещение за ел. табла.
Всички инсталации и цялостната вътрешна инфраструктура, която е силно амортизирана, са изцяло реконструирани и реновирани.

Новият, по-модерен интериорен дизайн включва съвременни облицовки, материали и оборудване с параметри, осигуряващи високо ниво на акустика и пожарна безопасност.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД