hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Проектът е финансиран от Въоръжените сили на Съединените американски щати, по Техническо споразумение между Агенция „Пътна инфраструктура”, Министерството на отбраната и Европейското командване на Въоръжените сили на САЩ.

Съоръжението е недалеч от тренировъчния полигон „Ново село”. С изпълнението на строителните работи е укрепен сводът на моста, поставени са нови парапети, предпазна ограда и защитно покритие на откритите бетонни повърхности. Реконструирани са и тротоарните блокове с цел мостът да се използва за преминаване на военна техника.