hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Обект: “Ремонтновъзстановителни и укрепителни работи по вълнолом Варна – II етап

Строително-монтажните работи включват направа на укрепваща и защитна берма с бронировка от тетраподи, скална маса, матраци и запълване на съществуващи вълногасящи кутии със скална маса пред вълнолома в участъка от km 0+793 до km 0+350.

Ремонтирана е и съществуващата пасарелка, свързваща Морска гара с вълнолома и продължението на пешеходната зона към фара, който включва демонтаж на съществуващи и монтаж на нови: настилка, предпазни парапети и стоманени стълбища от неръждаема стомана.

Първата част от ремонта на над 100-годишния вълнолом на Варна бе извършена през 2015 г. Той включваше поставяне на безопасни парапети, както и цялостна реконструкция на стената при големия прибой.

Вълноломът е строен през 1906 г. заедно с пристанище Варна. През 2008 г. е извършено известно укрепване на съоръжението от Морска гара до фара.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” (ДППИ)