hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Строителство, основен ремонт, реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 123 СУ „Стефан Стамболов“ – гр. София

Местоположение: гр. София, Столична община, р-н „Красна поляна“, ул. „Братин дол“ № 26
Разрешение за строеж: № 231 / 16.10.2015 г.

Изпълнени дейности:
Подмяна на вътрешна и външна PVC и алуминиева дограма, вътрешни врати, топлоизолация на фасади, топлоизолация на покриви, направа на покривни хидроизолации, тенекеджийски работи, вътрешни довършителни работи, мазачески и бояджийски работи, направа на изравнителни циментови замазки, облицовки фаянс, направа на настилки теракот и паркет по подове, подмяна електо- и ВиК инсталации, подмяна на отоплителни инсталации, изграждане на пожароизвестителна инсталация и видеонаблюдение, изработка и монтаж на стоманени конструкции, вертикална планировка, асфалтови работи, настилки тротоарни плочи, озеленяване, ремонт на огради.

РЗП: 9 408 м2

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: април 2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА