hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Новопостроеният пътен възел “Бургас – Средец – Созопол” е реализиран на две нива, на кръстовището на Път I-9 с Път ІІ-79 при км 241+600. Изграден е на мястото на съществуващото едноплощно светофарно регулирано пътно кръстовище на Път I-9 “Варна – Бургас – Созопол” с ул. “Чаталджа” и Път II-79 “Бургас – Елхово” на територията на град Бургас. Изградената естакада с обща дължина 451,70 м е 18-отворно съоръжение, разделено на четири секции.

Изградена е нова конструкция на настилката за директното трасе и пътните връзки на пътния възел, осигуряващи възможност за движение на МПС при натоварване от 11,5 тона/ос. При изпълнение на обекта са вложени над 41 350 тона асфалтови смеси на площ приблизително 110 000 м2.

Проектът включва:

  • Изграждане на кръгово кръстовище с нови пътни връзки и подходи с площ от 34 000 кв.м;
  • Изграждане на естакада и нов пътен участък с дължина 1 017 м и площ от 22 400 кв.м по главно направление на Път І-9 “Варна – Бургас – Созопол”;
  • Рехабилитация на 2 580 м от настилката по трасето на път І-9 от пътния възел до надлез Владимир Павлов;
  • Изграждане на нови осем колектора с обща дължина от 2 485 м;
  • Изграждане на самостоятелно улично осветление при обща дължина на трасето за осветление от 8500 м;
  • Доставка и монтаж на 3200 м стоманена предпазна ограда тип H2W4 и 1150 м предпазен парапет.

Стойност на договора за строителство: 7 470 389,65 евро с ДДС

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: юни 2012 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС