hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Предлагани услуги:

свързани с изпитване на:
• скални материали – за несвързани и хидравлично свързани смеси, за асфалтови смеси, за бетон
• брашно минерално за асфалтови смес
• битуми
• битумни емулсии
• асфалтови смеси
• почви строителни, несвързани и хидравлично свързани смеси, пътни конструкции
• бетонни смеси
• втвърден бетон


свързани с вземане на проби от:
• скални материали
• асфалтови смеси
• асфалтов пласт
• почви строителни, несвързани и хидравлично свързани смеси
• битуми и битумни емулсии

Документи

За допълнителна информация:
e-mail: psl@hydrostroy.com