hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

май 5, 2023

Инвестиционно предложение за изграждане на общински път

PowerAdmin

by PowerAdmin

Хидрострой започна работа по най-голямото рибарско пристанище в страната Home „Хидрострой“ АД има инвестиционно предложение за изграждане на общински път за връзка от уличната мрежа на с. Поляците, общ. Дългопол до ПИ 57457.129.983 (терен на „Хидрострой“ АД, предвиден за изграждане на асфалтова база). Целта на изработване на ПУП-парцеларния план е да се създаде необходимата основа за изграждане на път с.. Read more