hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

март 1, 2024

Ремонтът на улица „Дубровник“ в район „Приморски“, Варна

PowerAdmin

by PowerAdmin

Приключва ремонтът на улица „Дубровник“ в район „Приморски“ Home При изпълнението на проекта са извършени дейности по обновяване на пътното платно и цялостно преасфалтиране на улицата, изграждане на нови тротоари и подмяна на уличното осветление. Ремонтните дейности протекоха на два етапа – от бул. „Христо Смирненски“ до ул. „Студентска“ и от ул. „Студентска“ до бул. „Васил Левски“. Положена е и.. Read more

февруари 29, 2024

Облагородяване на междублокови пространства в ж.к. „Трошево“

PowerAdmin

by PowerAdmin

Облагородени са междублокови пространства в ж.к. „Трошево“ Home Облагородяване на междублоковите пространства в ж.к. „Трошево“ в карето, заключено между ул. „Фантазия“, улицата северно от бл.78, бул. „Христо  Смирненски“, ул. „Хан Кубрат“ и ул. „Добрин Василев“. Изпълнените дейности включват изграждане на нови алеи, озеленяване, обособяване на нови паркоместа на зелена фуга, кътове за отдих, за спорт и за игри на деца… Read more

февруари 26, 2024

Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа – гр. Чирпан

PowerAdmin

by PowerAdmin

Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа и довеждащ водопровод – гр. Чирпан Home Инженеринг за обекти: „Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа гр. Чирпан” и “Довеждащ водопровод от водоизточник „Марица” от км.4+943 до водoем V=6500 m3 на гр. Чирпан”. Двата обекта са реализирани по проект №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз.. Read more

февруари 25, 2024

Реконструкция на улица от бул. „Първи май“ към Рибарско пристанище, район Аспарухово, Варна

PowerAdmin

by PowerAdmin

Реконструкция на улица от бул. „Първи май“ към Рибарско пристанище, район Аспарухово, Варна Home Проектът включва: •  Реконструкция на улицата към Рибарско пристанище с изграждане на нови асфалтови тротоари, тротоари от бетонови павета, велоалея към плажната ивица в кв. Аспарухово, нови паркинги за перпендикулярно и успоредно паркиране и обръщач.• Изграждане на нова дъждовна канализация Ф500 с обща дължина 347 м;.. Read more

февруари 24, 2024

Проект „Обход на град Габрово”

PowerAdmin

by PowerAdmin

Проект „Обход на гр. Габрово” Home Проект „Обход на гр. Габрово” – Фаза 1 – участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130   Обходният път на гр. Габрово е част от Трансевропейски транспортен коридор № ІХ Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис и е възлова точка при движението на транспортните потоци.. Read more

февруари 23, 2024

Ремонт на пътно кръстовище по Път I-9 при км 99+095 – Долна Трака, гр. Варна

PowerAdmin

by PowerAdmin

Пътно кръстовище по Път I-9 Кранево – Златни пясъци – Варна – Бургас при км 99+095 – Долна Трака, гр. Варна Home Ремонтните дейности на пътно кръстовище по Път I-9 Кранево – Златни пясъци – Варна – Бургас при км 99+095 – Долна Трака, гр. Варна обхващат ремонт на пътната настилка, нови тротоари и бордюри, подмяна на мантинели – съоръжения.. Read more

1 2 3 4 13