hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

август 29, 2023

Възстановяване на проектните параметри на настилка 16 км, водопроводна и дъждовна канализация и кабелни канали – Пристанище Варна – запад

PowerAdmin

by PowerAdmin

Възстановяване на проектните параметри на настилка 16 км, водопроводна и дъждовна канализация и кабелни канали – Пристанище Варна – запад Home

август 29, 2023

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност, позиция № 1, гр. Плевен, ул. „Георги Кочев“ № 16

PowerAdmin

by PowerAdmin

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност, позиция № 1, гр. Плевен, ул. „Георги Кочев“ № 16 Home

август 29, 2023

Проектиране и строителство на многофамилна жилищна сграда – ул. „Александър Стамболийски” № 10, бл. 1 – гр. Вълчи дол

PowerAdmin

by PowerAdmin

Проектиране и строителство на многофамилна жилищна сграда – ул. „Александър Стамболийски” № 10, бл. 1 – гр. Вълчи дол Home

август 29, 2023

Укрепване на републикански път III-208 Провадия – Айтос, участък от км 51+550 до км 73+320

PowerAdmin

by PowerAdmin

Укрепване на републикански път III-208 Провадия – Айтос, участък от км 51+550 до км 73+320 Home Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: Укрепване на републикански път III-208 Провадия – Айтос, участък от км 51+550 до км 73+320

август 29, 2023

Строителство по проект за доизграждане на канализационна мрежа на гр. Лозница

PowerAdmin

by PowerAdmin

Строителство по проект за доизграждане на канализационна мрежа на гр. Лозница Home Изграждане на канализационна помпена станция, тласкател и авариен изпускател, както и участъци 17 от клон 1 и участъци 24 и 25 от клон 2 с дължина L= 109,50 m с прилежащите СКО.

август 29, 2023

Ремонт на Магазия №5, Пристанище Варна – запад

PowerAdmin

by PowerAdmin

Ремонт на Магазия №5, Пристанище Варна – запад Home Магазия №5 е построена през 1976 г. Представлява изцяло метална конструкция с площ 11 632 м2 , категория на производство „В“, категория на пожароустойчивост IV. Магазията е основно пристанищно съоръжение и служи за съхранение на различни видове товари преди тяхната обработка или спедиция.

1 2 3 10