hydrostroy

We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

февруари 22, 2024

Рехабилитация на общински път DOB 1149 – Път I-9, Каварна-Балчик – Топола – м. Икантълъка – м. Тузлата – Балчик – Албена

PowerAdmin

by PowerAdmin

Рехабилитация на общински път DOB 1149 – Път I-9, Каварна-Балчик – Топола – м. Икантълъка – м. Тузлата – Балчик – Албена от км 4+500 до км 10+020 Home Дейностите са част от проекта “Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктура”, Приоритетна ос 1 „Един добре свързан регион”, Специфична цел 1.1. „Подобряване на планирането, развитието.. Read more

февруари 22, 2024

Изграждане на многофункционален спортен комплекс в ж.к. „Владислав Варненчик”, Варна

PowerAdmin

by PowerAdmin

Изграждане на обект „Многофункционален спортен комплекс” в УПИ VIII-190 – ж.к. „Владислав Варненчик”, гр. Варна Home Изграждане на обект „Многофункционален спортен комплекс” в УПИ VIII-190 – ж.к. „Владислав Варненчик”, гр. ВарнаПроектът обхваща цялостно изграждане на мултифункционален спортно-развлекателен комплекс, разположен на площ от 30 дка, върху които са изградени: многофункционална зала с 400 места подземен паркинг голямо футболно игрище + 2.. Read more

февруари 21, 2024

Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – Златни пясъци

PowerAdmin

by PowerAdmin

Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – к.к. „Златни пясъци“ Home Проектът включва цялостна реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в к.к. „Златни пясъци“, модернизация на съществуващите мощности и разширяване. Станцията е предвидена за натоварване от 72 122 жители и гости през летните месеци и 18 000 – през зимния период. Изграждането започва през 2017 г. Първият етап,.. Read more

февруари 20, 2024

Строителство, рехабилитация и ремонт на пристанищна инфраструктура

PowerAdmin

by PowerAdmin

Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на тротоари, ВиК и съоръжения – част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна” ЕАД Home Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на тротоари, ВиК и съоръжения от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна” ЕАДПроектът обхваща цялостна реконструкция и естетизация на прилежащата пристанищна инфраструктура. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД

февруари 19, 2024

Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, к.к. „Св. св. Константин и Елена”

PowerAdmin

by PowerAdmin

Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, к.к. „Св. св. Константин и Елена”, благоустрояване чрез оформяне зона за отдих и изграждане нова чешма с минерална вода Home Проектът предвижда реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена“. Към новото кръгово се оформя зона за отдих и нова чешма с минерална вода.Конструктивната част от проекта.. Read more

февруари 18, 2024

Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Девня

PowerAdmin

by PowerAdmin

Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Девня – бул. „Съединение“, кв. „Повеляново“ Home Ремонтните дейности на бул. „Съединение“ в девненския квартал „Повеляново“ са извършени по проект „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в община Девня – гр. Девня, кв. „Повеляново“, бул. „Съединение“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Ремонтът на най-големият булевард.. Read more

1 2 3 4 5 13